News & Events
News
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ เริ่มถ่ายทำผลงานภาพยนตร์สั้นศิลปะนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
10 January 2018
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ เริ่มถ่ายทำผลงานภาพยนตร์สั้นศิลปะนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามแผนงานโครงงานศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์แล้ว

โดย เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 กลุ่มนักศึกษาผู้ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ The Room Story” ได้ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นตามแผนการถ่ายทำที่กำหนด ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบดูแลงานในแต่ละฝ่ายภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในการทำงานครั้งนี้ นักศึกษาได้นำความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น หลังจากการถ่ายทำเสร็จสิ้น นักศึกษาต้องดำเนินงานด้าน Post –Production ทั้งทางด้านภาพและเสียงต่อไป ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2561 นักศึกษาจะต้องดำเนินการถ่ายทำผลงานภาพยนตร์สั้นศิลปะนิพนธ์อีก 2 เรื่อง และเมื่อผลงานภาพยนตร์เสร็จสิ้น นักศึกษาต้องจัดแสดงผลงานต่อสาธารณะอีกด้วย
 

Back
Contact Kantana Institute
Kantana Institute
999 Moo.2 Salaya-Bang Phasi Rd.,
Khlong Yong, Phuttamonthon,
Nakhon Pathom 73170
Tel.: 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
Fax: 034-964-445
Email: info@kantana.ac.th
Google Map

Kantana Group Public Company Limited
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046
Fax: 02-274-2054
Google Map

Kantana Training Center
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046 #390 , 085-339-0567
Google Map
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม