Academic Service
Research and Creative Work
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอาสาอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการสื่อรณรงค์ป้องกันความอ้วน ในหัวข้อ “อาสา อนามัย” ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา จำนวน 8 คน ได้แก่ นายดนุพล จงอริยะกุล นางสาวภัทรภา แจ้งในเมือง นายบุรเศรษฐ์ อุทธา นางสาวปัญรวี จันทร์ฉาย นายทักษ์ดนัย เสมาเมือง นายพัฒนากร อดิเรกเกียรติ นายชวกร ทองเกื้อ และนายศุภัชกราณ พวงงาม ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอนามัย ดร. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ในโครงการอาสาอนามัย ของกรมอนามัย ซึ่งจัดร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในการดำเนินงานของนักศึกษาเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาโดยได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการ สื่อรณรงค์ป้องกันความอ้วน ในหัวข้อ “อาสา อนามัย” ประจำปี 2556 สำหรับเผยแพร่ภายในสถาบันฯและแก่บุคคลทั่วไป โดยสื่อวีดิทัศน์นี้ได้นำเสนอและอธิบายเกี่ยวกับค่าพลังงานในอาหารแต่ละชนิด เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันความอ้วนด้วยการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสมสำหรับร่างกาย นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความตั้งใจที่จะสอดแทรกแนวความคิดในเรื่องของการกินอยู่แต่พอดี เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำริที่ว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

Back
Contact Kantana Institute
Kantana Institute
999 Moo.2 Salaya-Bang Phasi Rd.,
Khlong Yong, Phuttamonthon,
Nakhon Pathom 73170
Tel.: 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
Fax: 034-964-445
Email: info@kantana.ac.th
Google Map

Kantana Group Public Company Limited
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046
Fax: 02-274-2054
Google Map

Kantana Training Center
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046 #390 , 085-339-0567
Google Map
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม