Academic Service
Research and Creative Work
โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.
“โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
View Detail
2.
“โครงการวิจัยผลงานสร้างสรรค์บทละครวิทยุคณะกันตนา” โดย อาจารย์วรวุฒิ ทัดบรรทม และ อาจารย์วรสิริ วัดเข้าหลาม นำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4วันที่ 3 มิ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
View Detail
3.
ผลงานภาพยนตร์เรื่อง ห้องหุ่น เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 19 มิ.ย. 2557 โดยอาจารย์กัลป์ กัลย์จาฤก กำกับภาพยนตร์ อำนวยการผลิตโดย อาจารย์นรรฐพร กัลย์จาฤก อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา
View Detail
4.
นำเสนอภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก:Beautiful World” โดยอาจารย์อัศม์เดช ลิมตระการ
โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “Black & White” ความดีเล็กๆ คือ พลังที่จะเปลี่ยนสังคม
2.
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอาสาอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการสื่อรณรงค์ป้องกันความอ้วน ในหัวข้อ “อาสา อนามัย” ประจำปี 2556
View Detail
3.
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงงานศิลปะนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเครื่อข่ายนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
View Detail
4.
โครงงานศิลปะนิพนธ์การผลิตภาพยนตร์ “PayBack” นำเสนอโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์
5.
โครงงานศิลปะนิพนธ์การผลิตแอนิเมชัน “ปู๊ดป๊าด” นำเสนอโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
6.
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง NAM “ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการให้” Production By : KI4 Film Production&Post-Production จากนักศึกษาสถาบันกันตนา
Contact Kantana Institute
Kantana Institute
999 Moo.2 Salaya-Bang Phasi Rd.,
Khlong Yong, Phuttamonthon,
Nakhon Pathom 73170
Tel.: 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
Fax: 034-964-445
Email: info@kantana.ac.th
Google Map

Kantana Group Public Company Limited
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046
Fax: 02-274-2054
Google Map

Kantana Training Center
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046 #390 , 085-339-0567
Google Map
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม