EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันกันตนาและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
20 กรกฎาคม 2562
             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันกันตนา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้มีพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่าง ‘สถาบันกันตนา’ และ ‘สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา’ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์              ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ดร.สันทนีย์​ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์  การให้คำแนะนำ รับผิดชอบและดูแล  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้น  การจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเครือข่ายแก่กัน   การบริการวิชาการ   ความร่วมมือในโครงการวิจัยและกิจกรรมด้านการศึกษา  
              ทั้งนี้ สถาบันกันตนา มีปรัชญาที่มุ่งเน้นสร้างนักปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะทางในด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง มุ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ หรือ Outcome – Based Learning  อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวนี้เช่นกัน  ทั้งสองสถาบันจึงพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างนักเรียน  นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ  อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน   และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 

Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map