EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
โครงการรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562: ทำนา-ทำหนัง
17 สิงหาคม 2562
สถาบันกันตนา รับน้องสร้างสรรค์ 2562 เมื่อวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2562 คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งการปลูกฝังเจตนารมณ์ในเรื่อง "บัญญัติสิบประการ" ของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการเป็น "นักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพ" ต่อไปในอนาคต ภายในงานได้จัดให้มีหลากหลายกิจกรรมตลอด 2 วันเต็ม อาทิ การแสดงละครของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 , กิจกรรม Kantana 4DXs 61 , กิจกรรมผูกข้อมือ เพื่อสานความสัมพันธ์พี่น้อง , กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ทำนา-ทำหนัง” อันเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันกันตนา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างมีความรู้และมีคุณธรรม , กิจกรรม Walk Rally , กิจกรรม Path of the Adventurer ก่อนปิดท้ายด้วย กิจกรรมร่วมกับพี่รหัส นับได้ว่าเป็น สถาบันกันตนา เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ มีการปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย ที่เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ด้วยความเข้าใจกัน อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการต้อนรับการก้าวสู่รั้วสถาบันการศึกษาของนักศึกษาใหม่

Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map