EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
อธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันกันตนา ร่วมกิจกรรม “หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”
6 ธันวาคม 2562
              เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนาได้เป็นประธานในกิจกรรมงาน “หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรม “หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ถือเป็นกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันผ่านวัฒนธรรมทางการเกษตร  ให้สามารถเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทยที่ต้องใช้ความบากบั่น มานะอดทนในการเพาะปลูกข้าวจนกว่าจะได้เมล็ดข้าวมาเพื่อให้ทุกคนได้บริโภค 
             โดยกระบวนการของกิจกรรม “หว่านข้าววันแม่” ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เดือนแห่งวันแม่ และเป็นสัปดาห์แรกของการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 สถาบันได้ผนวกกิจกรรมนี้เข้าไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวันรับน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และให้คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในที่นาภายในสถาบัน  โดยในปีนี้สถาบันได้นำเอาเมล็ดพันธุ์ “ข้าวหอมปทุมเทพ” ข้าวพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงคัดสายพันธุ์และบ่มเพาะด้วยพระองค์เอง  จากการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของมูลนิธิข้าวขวัญ ของนักเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี มาหว่าน
              เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งภาคการศึกษา  ข้าวที่นักศึกษาได้หว่านในที่นา 200 กว่าตารางวา และเจริญเติบโตมาจนถึงเดือนธันวาคมเดือนแห่งวันพ่อก็สุกพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยว  สถาบันจึงได้ประกาศให้นักศึกษาได้กลับมาร่วมกันทำกิจกรรมอีกครั้งในกระบวนการ “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562  รวมเวลากิจกรรม “หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”ในปีการศึกษา 2562 นี้ทั้งสิ้น 113 วัน 
             โดยในวันเก็บเกี่ยวนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ก็ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใจความว่า “ กิจกรรมงาน หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ได้ดำเนินมาปีนี้เป็นปีที่ 9 ขาดเพียงปีแรกของการเปิดสอนในสถาบันเท่านั้นเพราะมีเพียงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงยังไม่มีกิจกรรมรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ แต่หลังจากนั้นมาก็ได้จัดกิจกรรมมิได้ขาด เพื่อต้องการให้นักศึกษารักในวัฒนธรรมของไทย เข้าใจถึงวิถีชีวิตชาวนา  ขอให้ทุกคนได้นำเอาข้อคิดที่ว่าการทำหนัง ก็มีขั้นตอนเหมือนการทำนาที่ต้องพิถีพิถัน เอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ  มีความอดทนและสามัคคีกันเหมือนที่ได้ช่วยกันเกี่ยวข้าวในวันนี้  ขอให้ทุกคนนำไปประยุกต์และเชื่อมต่อเป็นหลักการทำงานในอนาคต”                                
               อนึ่งข้าวหอมปทุมเทพที่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้ร่วมกันปลูกในปีนี้ เมื่อเกี่ยวแล้วได้ข้าวเปลือกทั้งสิ้น 282 กิโลกรัม สถาบันจึงนำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีเพื่อนำข้าวสารมาบรรจุในถุงสุญญากาศ  อีกทั้งเชิญชวนให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบโลโก้และป้ายประวัติความเป็นมาของข้าวเพื่อนำมาติดที่ถุง  เพื่อที่จะมอบข้าวนี้เป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึงให้กับผู้มีอุปการะคุณที่มีต่อสถาบันกันตนา หลังจากนั้นนักศึกษาจะปิดกิจกรรม “หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ด้วยการนำข้าวมาหุงและรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสืบสานความเป็นครอบครัวเดียวกันของสังคมไทย
 


Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map