EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2563
13 สิงหาคม 2563
สถาบันกันตนา ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 11 ของสถาบันฯ
กิจกรรมนี้คณะกรรมการนักศึกษาของสถาบันฯได้ร่วมกันจัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง 4 ชั้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้าสู่รั้วการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องปรับตัวกับการเรียนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา สถาบันกันตนาเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางขนาดเล็กที่ได้ให้ความสำคัญในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานไม่ด้อยไปกว่าการที่มีความรู้ที่เพียบพร้อม จึงได้ให้กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่จะยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้ดีขึ้นได้ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ถึงความสามัคคี การเคารพผู้อื่นรวมถึงการปลูกฝังเจตนารมณ์ของสถาบันในเรื่อง "บัญญัติ 10 ประการ" ของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งสถาบันกันตนา ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการเป็น "นักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพ" ต่อไปในอนาคตตามอัตลักษณ์ของสถาบันกันตนา
การดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2563 ได้ยึดหลักมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นตะแบก ต้นไม้อันเป็นสัญญลักษณ์ของสถาบัน และต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง ต้นไม้หายากของไทย เป็นการสร้างให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติและผูกพันกับสถาบัน เหล่านี้ให้เติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป หลังจากนั้นนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสันทนาการที่สร้างความสนุกสนาน ความคุ้นเคยและความสามัคคีระหว่างพี่น้อง
ในช่วงค่ำคณะกรรมการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมประเพณีของไทย คือการผูกข้อมือ รับขวัญน้องใหม่ อันเป็นเครื่องหมายว่า นับจากนี้ไปทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นต่างๆมาร่วมงานและมีคลิปจากบัณฑิตที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ส่งมากล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์โดยให้คำแนะนำการศึกษาในสถาบันในฐานะที่มีประสบการณ์ในสถาบันแห่งนี้มาก่อน รวมถึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น

Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map