EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนาจัดประชุมระดมความคิดให้กันตนาฟิล์มแล็บเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้
3 กันยายน 2563
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันกันตนา ได้มีการประชุมระดมความคิดจากนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านพิพิธภัณฑ์และด้านภาพยนตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงกันตนาฟิล์มแล็บให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้

การประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ประธานในที่ประชุมได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.วิฏราธร จิรประวัติ กรรมการสภาสถาบันกันตนา อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโฆษณา, นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน อาจารย์พิเศษของสถาบันกันตนา ประธานกรรมการมูลนิธิหนังไทยและผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ไทย, นายพิสัณห์ สารถวัลย์แพศย์ อดีตกรรมการผู้จัดการ กันตนาฟิล์มแล็บ, นายสิทธวัช แก้วกุลศรี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต, นายวุฒิชัย ชุ่มชมบุญ ผู้ชำนาญพิเศษระบบล้างและพิมพ์ฟิล์ม, นายสันนุชา ดิษยบุตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายทำภาพยนตร์แอนิเมชั่น นายหัสนัย สุนทรวรเศรษฐ์ และนายศรัญญู ธรรมสถิตนิเวศ สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ ทีมงานออกแบบเนื้อหาและผลิตวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของกันตนาฟิล์มแล็บเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันกันตนา ตามโครงการแม่บท “การสำรวจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสื่อบันเทิง” โดยผ่านงานวิจัยของคณาจารย์สถาบันฯในเรื่องของประวัติของการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันกันตนากำลังดำเนินการจัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ทุกขั้นตอนของบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดแสดงและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไปอันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของไทย

โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาคารเดิมของกันตนาฟิล์มแล็บและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวอาคารและสถานที่สำหรับจัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

จากนั้นจึงเป็นการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ต่างๆของแต่ละท่าน โดยมีความเห็นที่สอดคล้องกันในหัวข้อต่างๆเช่น หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแล็บนี้จะเป็นอย่างไร เหตุการณ์สำคัญในกันตนาฟิล์มแล็บซึ่งไม่เคยได้รับการเผยแพร่มีอะไรบ้างและจะนำมาบอกเล่าอย่างไร บุคลากรของกันตนาด้านฟิล์มแล็บที่ทำงานเบื้องหลังมีบทบาทขับเคลื่อนตลาดภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศในขณะนั้นอย่างไร เครื่องมือในพิพิธภัณฑ์จะกลับมาเล่าเรื่องได้ด้วยวิธีไหน ความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยที่ทำให้ต่างประเทศยอมรับในมาตรฐานและฝีมือมีอะไรบ้าง เรื่องราวทั้งหมดนี้จะนำเสนอด้วยวิธีการอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจและประทับใจในการเข้าชม ผลการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่บทสรุปเพื่อการออกแบบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ การจัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในพิพิธภัณฑ์ต่อไป

และก่อนปิดการประชุม อธิการบดี สถาบันกันตนาได้มอบหนังสือ SAKKARA ที่วาดโดยหม่อมหลวง
จิราธร จิรประวัติ เป็นของที่ระลึกแก่แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map