EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สถาบันกันตนา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
4 มิถุนายน 2564
คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันกันตนา ได้เข้ารับการฉีดวัคซันโควิด-19 เข็มที่ 1 ที่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
          โดยการเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้เป็นนโยบายของทางสถาบันฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด ทั้งในขั้นตอนการลงทะเบียน การคัดกรอง และการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนสังเกตอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีนโควิด-19 ผลปรากฎว่าทุกคนที่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ
          ทั้งนี้สถาบันฯขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ฉีดวัคซีนให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม