EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
Media
Showreel ผลงานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาสถาบันกันตนา รุ่นที่ 4
28 สิงหาคม 2560
ตัวอย่างผลงานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาสถาบันกันตนา รุ่นที่ 4 ทั้งหมด 7 ผลงาน ประกอบไปด้วย
ผลงานภาพยนตร์สั้น #shortfilm ทั้งหมด 3 ผลงาน 
- เรื่อง “Lost Columbus” ผลงานของ นาย ศิวกร รัตนโกเมนทร์ 
- เรื่อง “Bloop Bloop” ผลงานของ นาย ปริยะ ศรีวาณิชรักษ์ 
- เรื่อง “The Resonance” ผลงานของ นาย หฤทธิ์ ณ สงขลา  

ผลงานแอนิเมชัน #animation ทั้งหมด 4 ผลงาน 
- เรื่อง “Nemesis Slave” ผลงานของ นาย ธนพล แก้วลิมวัฒนา 
- เรื่อง “Winner” ผลงานของ น.ส. ปิติวรรณ  เพชรนิล
- เรื่อง “TEETH” ผลงานของ น.ส. บงกชรัตน์  เจริญชัย                      
- เรื่อง “Sleepless Dream” ผลงานของ ปิ่นปมณ  จิรัฐติกาลพันธ์
 

Back
รู้จักสถาบัน
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Kantana Institute : Life is a game การทำงานใน วงการบันเทิงก็เป็นเหมือนเกม ที่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก็คือการเก็บเลเวลสู่การเป็นตัวเทพ
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map