EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
กรุณาเลือกปี
อ่านต่อ
ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันกันตนา ปีการศึกษา 2563
5 กรกฎาคม 2563
อ่านต่อ
ประกาศสถาบันกันตนา - การลดอัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ
ประกาศสถาบันกันตนา - กำหนดเวลาการปฎิบัติงานของบุคลากรสถาบันกันตนา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙
30 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ
ประกาศสถาบันกันตนา - การขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ฉบันที่ ๔)
30 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันครั้งที่ 2/2563
25 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ
สถาบันกันตนา เปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563
13 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ
ประกาศสถาบันกันตนา - การขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๓)
2 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ
คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบันกันตนา ร่วมรดน้ำขอพรออนไลน์คุณสมสุข กัลย์จาฤก
10 เมษายน 2563
อ่านต่อ
ห้องเรียนการแสดง @Home
1 เมษายน 2563
อ่านต่อ
ประกาศสถาบันกันตนา - การขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๒)
27 มีนาคม 2563
Page 1 of 70 [ 695 items]
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map