EN
TH
รู้จักสถาบัน
สารจากนายกสภา
กรุณาเลือกปี
สารปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากนายกสภาสถาบันกันตนา
            การผลิกผันของสภาพการศึกษาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทำให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในการดำรงชีวิต  ซึ่งมีมูลเหตุมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน  อันเป็นผลให้การทำธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆอย่างต้องสะดุดหยุดลง อาทิ ระบบออนไลน์ที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกแทบจะล่มสลายเมื่อคนต้องเดินทางไปหาสินค้ากลายเป็นสินค้าเดินทางมาหาคน  หรือระบบสื่อสารสาธารณะเช่นสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพยนตร์โรง  และโทรทัศน์ช่องสาธารณะถดถอยลงอย่างมากเพราะคนรับสารสามารถรับรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ได้ตามใจปรารถนา  ตามเวลาที่ตนกำหนดเองได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาทุกระดับก็หดตัวลงอย่างรุนแรงเช่นกัน  
ปรากฏการณ์นี้อาจเนื่องมาจากประชากรเกิดน้อยลงส่วนหนึ่งและแนวคิดในเรื่องการศึกษาและการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป  การวางแผนการศึกษาจากต้องเรียนระดับประถมมัธยมอุดมที่จัดเตรียมความรู้ด้วยครูไว้ถ่ายทอดให้ในสถานศึกษาแล้วจึงออกไปทำงาน  กลายเป็นการทำงานเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการเรียนรู้วิชาการและทักษะใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนสถาบันการศึกษาแบบจารีตนิยมจัดทำให้ไม่ทัน  อีกทั้งเขาสามารถหาความรู้ที่เขาต้องการได้เดี๋ยวนี้ที่ปลายนิ้วโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  ไม่ต้องประกันคุณภาพ  ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน  หากขัดข้องก็มีเครือข่ายขุมปัญญาของคนกลุ่มเดียวกันคอยช่วยเหลือ  
ที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้เป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงดุจพายุที่ก่อตัวมานานพอสมควรและบัดนี้เริ่มถาโถมปะทะหนักขึ้นเรื่อยๆ  จนสถาบันการศึกษาที่จัดว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์มานานเป็นหลายพันปีต้องสั่นคลอน 
          ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สถาบันกันตนา อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการผลิตบัณฑิตมืออาชีพโดยร่วมแรงร่วมใจร่วมปัญญาชาวกันตนา เพื่อสร้างพลังอันเป็นพลวัตปัจจัยในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวิถีแห่งการเปลี่ยนผันอันรุนแรงนี้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
           เนื่องในวาระดิถีเถลิงศก พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผมขออำนวยพรให้ชาวสถาบันกันตนาทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต ในสุขภาพ ในวิชาการ ในการงานอาชีพอย่างดียิ่ง
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map