EN
TH
รู้จักสถาบัน
ประวัติองค์พระศิวนาฏราช และ สัญลักษณ์ประจำสถาบันกันตนา
พระศิวนาฏราช เป็นปางสำคัญแห่งพระศิวะ องค์มหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวงปางศิวนาฏราช เป็นการ แสดงให้ทวยเทพและมนุษย์ได้บรรลุศาสตร์ของความสุขที่ได้รับจากการร่ายรำเป็นการแสดงความสุขใจ ความบันเทิงใจ เสมือนหนึ่งนำอานุภาพและความสุขที่องค์พระศิวะทรงมีมาสู่มวล มนุษย์จึงถือว่า เป็นการ รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่งเข้ามารวมอยู่ด้วย

พระศิวนาฏราช จึงสื่อความหมายถึง การเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ ด้วยหนทางของการใช้ สติปัญญา และจิตวิญญาณเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ สถาบันกันตนา “องค์พระศิวะนาฏราช” ออกแบบโดยคุณ ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ ศิลปินและผู้กำกับ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ก้านกล้วย
องค์พระศิวะนาฏราชที่ประดิษฐานอยู่ ณ สถาบัน กันตนา ได้จัดสร้างขึ้นโดยได้รับเงินบริจาคจาก คุณสมสุข กัลย์จาฤก นับเป็นองค์แรกของโลก ที่สร้าง ด้วยศิราดลสีขาว โดยฝีมือศิลปินผู้ชำนาญ งานปั้น ชาวสุโขทัย คุณวิชาญ นุ่มพรม ได้จัดพิธี บวงสรวงและ อัญเชิญองค์พระศิวะนาฏราชขึ้น ประดิษฐาน ณ แท่น หน้าสถาบันฯ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 โดยพระอาจารย์โต แห่งวัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กระทำพิธี และทำพิธี เบิกเนตรโดย พระเทพภาวนาวิกรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวันเปิดป้ายสถาบันกันตนา, วันครอบครู และวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
ทั้งนี้ ในโอกาสที่คุณสมสุข กัลย์จาฤก มีอายุครบ 84 ปี พร้อมกับครบรอบ 60 ปี กันตนา คุณสมสุข กัลย์จาฤก จึงได้จัดสร้างองค์พระศิวะนาฏราชจำลองที่ระลึก รุ่นที่ 1 ปี 2554 ขนาดความสูงประมาณ 9 ½ นิ้ว จำนวนทั้งสิ้น 60 องค์ หล่อด้วยสัมฤทธ์ สีน้ำตาล ปั้นโดยอาจารย์ไกล้รุ่ง อัตนโถ หล่อโดย โรงหล่อบริษัทเอเชียไฟน์ อาร์ท จำกัด (คุณถวัลย์ เมืองช้าง) ทำพิธีอธิษฐานจิตโดย พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา ครบรอบ 1 ปี
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map