Academic Service
Research and Creative Work
“โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นให้สถาบันมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา (International Program) โดยคณาจารย์ของสถาบันได้มีการเตรียมการจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งยังมีการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ได้กล่าวขอบคุณและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ให้แก่คณะกรรมการสภาสถาบันอีกด้วย

Back
Contact Kantana Institute
Kantana Institute
999 Moo.2 Salaya-Bang Phasi Rd.,
Khlong Yong, Phuttamonthon,
Nakhon Pathom 73170
Tel.: 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
Fax: 034-964-445
Email: info@kantana.ac.th
Google Map

Kantana Group Public Company Limited
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046
Fax: 02-274-2054
Google Map

Kantana Training Center
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046 #390 , 085-339-0567
Google Map
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม