EN
TH
การรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.  สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
 2.  เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ
 3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว
 4.  มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
 5.  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีจิตใจเป็นปกติ
 6.  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
 7.  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 8.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรม และคำพิพากษาถึงที่สุด

หมายเหตุ
 • ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร 
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9  
  ชื่อบัญชี สถาบันกันตนา ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :  215-0-78205-6
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเอง หรือส่งไปรณีย์
 • ด้วยตนเองที่สถาบันกันตนา วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 9.00 น. – 17.00 น. หรือ
 • ส่งทางไปรษณีย์  มายัง สถาบันกันตนา : เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map