EN
TH
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง)
1.
การจัดการรายการถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (Thailand’s TV Pool Broadcasting Programs Management for 17th Asian Games at Incheon, South Korea)
2.
กระบวนการสร้างธุรกิจและศิลปินเพลงสมัยนิยม (The Creative process in Producing Commercial Music and Artist)
3.
กระบวนการจัดการเพื่อผลิตละครโทรทัศน์มุสลิม (Production Process for Muslim Television Drama Programmes)
4.
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอศิลปินเพลงใต้ลูกทุ่งเพื่อชีวิต(The study of the comparison of music video producing process of the Thailand southern folk artists)
5.
“ก้านกล้วย” การวิเคราะห์อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย (“Khan Kluay”: An Analysis of Thai Animation Industry)
6.
การบริหารจัดการรายการละครโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (T.V. drama Management in Digital Era)
7.
การจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม (Media Management of Discovery Museum: Museum Siam)
8.
ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (The Direction and Trend of Thailand Film Industry)
9.
การบริหารจัดการการผลิตรายการเรียลลิตี้ กรณีศึกษารายการเดอะเฟส ไทยแลนด์ (Management Process of Reality TV Production: Case Study for The Face Thailand)
10.
ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
11.
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์ (Creative Strategy of high Reputation Artists on Social Media)
12.
การถ่ายทอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สู่นวัตกรรมภาพยนตร์
13.
การปรับตัวของช่างภาพมืออาชีพในยุคดิจิทัล (Adaptability of Professional Photographer in The Digital Era)
14.
การเสริมสร้างกีฬาศิลปะบังคับม้าประกอบดนตรีในประเทศไทย (Enhancing Dressage in Thailand)
15.
การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก
โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.
“โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดูรายละเอียด
2.
“โครงการวิจัยผลงานสร้างสรรค์บทละครวิทยุคณะกันตนา” โดย อาจารย์วรวุฒิ ทัดบรรทม และ อาจารย์วรสิริ วัดเข้าหลาม นำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4วันที่ 3 มิ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
ดูรายละเอียด
3.
ผลงานภาพยนตร์เรื่อง ห้องหุ่น เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 19 มิ.ย. 2557 โดยอาจารย์กัลป์ กัลย์จาฤก กำกับภาพยนตร์ อำนวยการผลิตโดย อาจารย์นรรฐพร กัลย์จาฤก อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา
ดูรายละเอียด
4.
นำเสนอภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก:Beautiful World” โดยอาจารย์อัศม์เดช ลิมตระการ
โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “Black & White” ความดีเล็กๆ คือ พลังที่จะเปลี่ยนสังคม
2.
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอาสาอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการสื่อรณรงค์ป้องกันความอ้วน ในหัวข้อ “อาสา อนามัย” ประจำปี 2556
ดูรายละเอียด
3.
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงงานศิลปะนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเครื่อข่ายนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดูรายละเอียด
4.
โครงงานศิลปะนิพนธ์การผลิตภาพยนตร์ “PayBack” นำเสนอโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์
5.
โครงงานศิลปะนิพนธ์การผลิตแอนิเมชัน “ปู๊ดป๊าด” นำเสนอโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
6.
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง NAM “ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการให้” Production By : KI4 Film Production&Post-Production จากนักศึกษาสถาบันกันตนา
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map