EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนา จัดเสวนา “ส่องธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์” ในวาระครบรอบ 9 ปี วันสถาปนา
20 กรกฎาคม 2562
            20 ก.ค. 2562 สถาบันกันตนา จัดงานวันสถาปนาสถาบันกันตนาในวาระครบรอบ 9 ปีขึ้น โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา เป็นประธานในพิธี พร้อมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สาระสมัย” ซึ่งมีสารสำคัญต่อสื่อในปัจจุบันว่า “แม้เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารจะเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ยังมีความสำคัญอยู่เสมอ องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารในยุคนี้เรียกได้ว่าเป็น Dramatization of Information คือ ผู้คนอยากร่วมสมัยร่วมสถานการณ์จากสาระต่างๆ ในสื่อ แต่เมื่อสาระได้กลายเป็นของร่วมสมัย การตีความที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคจึงมีความแตกต่างกัน สิ่งปรากฏกับสิ่งที่เป็นจริง จึงต้องได้รับการกลั่นกรองในการเสพเพื่อเราจะยังคงรักษาความทันสมัยและทันเหตุการณ์เอาไว้ได้”
             ภายในงานได้จัดพิธีมอบ ทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน พร้อมจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ส่องธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์” และพิธีลงนามในบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันกันตนาและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ในการนี้ “มูลนิธิประดิษฐ์ – สมสุข กัลย์จาฤก” โดย คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “หอประวัติกันตนา” พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท และทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คุณจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ทุน ทุนละ 200,000 บาท และรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อรางวัลวิทยานิพนธ์ประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
          ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ส่องธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจากบุคคลพิเศษของวงการธุรกิจไทย อาทิ คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) , คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย , คุณปทิดา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการตลาด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และคุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยแนวโน้มในหลากหลายประเด็น อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อออนไลน์, การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล, กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้บริโภค, เนื้อหาและวีธีการนำเสนอที่โดนใจผู้ชมในช่องทางสื่อออนไลน์ และการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในยุคที่โลกอีคอมเมิร์ซเติบโตแบบก้าวกระโดด
             พร้อมกันนี้สถาบันกันตนา ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันกันตนาและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำ รับผิดชอบและดูแล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเครือข่ายแก่กัน และการบริการวิชาการ

Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map